ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty
← Powrót do strony głównej

Projekty

Ikonka symbolizująca artykuł

Od stycznia 2023 r. rozpoczął działalność „Klub Senior +” w Radomicku.

2022-12-23

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Lipno w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, do uczestnictwa w zajęciach „Klubu Senior +” w Radomicku.

W Klubie odbywać będą się zajęcia kulinarne, ruchowe, z rękodzieła, rehabilitacyjne, edukacyjne, integracyjne i wiele, wiele innych. Jeśli chcesz być aktywny, poznawać nowych ludzi i poprawić swoje samopoczucie to miejsce jest dla Ciebie!

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które zamieszamy poniżej.

Ilość miejsc ograniczona, czekamy na dokumenty  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu tel. 65 5340 630, 65 5271 656.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji (plik pdf 62KB)
  2. formularz rekrutacyjny (plik pdf 65KB)
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 85KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOLONIE PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2018-07-05

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lipnie informuje, iż w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, wyłonił organizatora kolonii profilaktycznych dla 9 dzieci, w drodze otwartego konkursu ofert, na postawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Została nim firma "Lutur", ul. Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin. Miejsce wyjazdu: Ostrowie. Termin: 12-21 sierpień 2018 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

GMINNE WAKACJE 2018

2018-07-05

Wójt Gminy Lipno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zapraszają wszystkie dzieci w wieku od 7 do 15 r.z. na zajęcia w świetlicach wiejskich w okresie wakacji letnich. Szczegóły na plakacie i ulotce oraz u kierownika zajęć.
Kierownikiem zajęć jest Pani Paulina Radoń  - tel. 725-471-676. Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora jest Pani Anna Dudek - tel. 665-312-007

Informacja dla rodziców.
Niezbędne dokumenty będzie można wkrótce pobrać z naszej strony internetowej oraz bzpośrednio u Pani Pauliny Radoń oraz Anny Dudek.

Poniżej znajduje się plakat ogólny, natomiast w załączeniu plakaty z podziałem na poszczególne sołectwa.

plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt Ferie 2018 w szkołach Gminy Lipno

2018-02-09

Gmina Lipno wspólnie ze szkołami organizuje projekt Ferie 2018.
Instytucją odpowiedzialną merytorycznie i finansowo jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.
Projekt realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Czytaj całość artykułu "Projekt Ferie 2018 w szkołach Gminy Lipno"

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt partnerski "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro"

2017-05-31
fepr-wlkp

Na sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 25 lutego 2016 r. Uchwałą Nr XIII/123/2016 zatwierdzono do realizacji projekt pn.„Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 7.2 Usługi  społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne.

Projekt został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie wraz z partnerami Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie,Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Święciechowie oraz Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie.

Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Leszczyńskiego i skierowany jest dla mieszkańców powiatu zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. W ramach projektu planuje się pomóc rodzinom zastępczym, rodzinom mającym trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz osobom niesamodzielnym. Na terenie Gminy Lipno oraz Włoszakowice  planuje się zatrudnić asystenta rodziny, na terenie Gminy Święciechowa zatrudniony zostanie opiekun dla osób niesamodzielnych zamieszkujących teren gminy. Szacuje się, że pomocą zostanie objętych  181 osób.

Całkowita wartość projektu to 1.388.399,59 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 1.318.979,61 zł, natomiast wkład własny wyniesie 69.419,98 zł .

Ikonka symbolizująca artykuł

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Lipno od 4 stycznia 2016 r.

2016-01-04

W dniu 15 października 2015 r. podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a Gminą Lipno na realizację zadania wynikającego z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Leszczyńskim zostaną uruchomione 2 punkty, w których będą udzielane nieodpłatnie porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie.

Czytaj całość artykułu "Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Lipno od 4 stycznia 2016 r."

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (plik pdf 963KB)
  2. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (plik pdf 763KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do ePUAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności