ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Klauzula informacyjna
← Powrót do strony głównej

Klauzula informacyjna

Ikonka symbolizująca artykuł

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno.
 2. Możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Oosobowych w sprawach ochrony swoich danych osobowych istnieje pod numerem telefonu: 65 534 06 30, pod e-mailem: gops@lipno.pl lub pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych: dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu wynikającym z przepisów prawa związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Lipnie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.
 6. Pani/Pan ma prawo dostępu od administratora do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania tylko do momentu ich przetwarzania ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do ePUAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności