ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Klauzula informacyjna
← Powrót do strony głównej

Klauzula informacyjna

Ikonka symbolizująca artykuł

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno.

  2. Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska - Rozwalka, z którą istnieje możliwość skontaktowania się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 570 942 935, pod e-mailem: kas5@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno.

  3. Cele przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z przepisów prawa związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.

  6. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do administratora w zakresie treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania tylko do momentu ich przetwarzania ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  7. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  8. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.

  9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do ePUAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności