ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Pomoc Ukraińcom
← Powrót do strony głównej

Pomoc Ukraińcom

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany dotyczące świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy

2022-07-08

GOPS Lipno informuje, że w związku ze zmianami  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty, Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, jeśli obywatel Ukrainy spełnia następujące warunki:

1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 673 I 1981 oraz z 2022 r. poz. 558),

2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

Świadczenie, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 2, przysługuje za ww. osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującej nad nim opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni),

4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia,

Świadczenie, o którym mowa w pkt. 4, przysługuje za kobietę w ciąży, za każde jej małoletnie dziecko, lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci,

5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskie opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,

Świadczenie, o którym mowa w pkt. 5, przysługuje za ww. osobę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Świadczenie, o którym mowa w pkt. 6, przysługuje za ww. osobę małoletnią, za opiekuna tymczasowego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Czytaj całość artykułu "Zmiany dotyczące świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy "

Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy

2022-03-31

Załączniki:

  1. Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia (plik PDF 167KB)
  2. Karta oosby przyjętej do zakwaterowania (plik pdf 46KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek jednorazowy 300 zł

2022-03-31

Załączniki:

  1. Wniosek jednorazowy 3oo zł (plik docx 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek o posiłek dla dziecka w szkole

2022-03-31

Załączniki:

  1. Wniosek o posiłek w szkole (plik docx 21KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do ePUAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności